CBR16

Relato de caso: Síndrome secundario de Wilkie a un aneurisma aórtico abdominal grande (síndrome de la
arteria mesentérica superior).